Reklamace

REKLAMACE, ZÁRUKA

Na prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, na vady vzniklé prokazatelně vinnou výroby. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, na vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a na vady vzniklé nesprávným skladováním.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě v původním obalu na adresu prodávajícího. Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající toto zboží zkontroluje, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté ve lhůtě pěti pracovních dní vrátí kupujícímu odpovídající částku. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.